Сайтът използва бисквитки.

 • До 40% ОТСТЪПКА на витамини
  Поръчай сега
 • 25% ОТСТЪПКА на SUPRAVIT
  Поръчай сега
 • 25% ОТСТЪПКА на козметика EUCERIN
  Поръчай сега
 • 20% OТСТЪПКА на козметика за коса REVALID
  Поръчай сега
 • Специални предложения

  Абонирай ме

  Защо Витания?

  Събери и спечели

  Правила и общи условия

  за издаване на клиентска карта за промоция

  "Събери 10 точки и вземи ваучер за пазаруване

  на стойност 5 /пет/ лв. в аптеки „Витания"

  Раздел I

  Общи разпоредби
  1. Тази промоция се организира от „Витания Инк” ЕООД, наричано по-долу „Аптеки Витания” или „Организатор”.

  2. Период на провеждане на промоцията:  01.11.2015 - 31.12.2016 включително.

  3. Промоцията важи за физическите обекти на „Аптеки Витания”, чиито локации могат да бъдат видяни на следния линк: bit.ly/1cBdITB.

  4. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на продукти, предлагани от „Аптеки Витания” във физическите обекти.

  5. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Аптеки Витания”, членовете на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

  6. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват с ангажирането да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в раздел II.

  Раздел II

  Механизъм на промоцията

  7. За да се включи в промоцията на „Аптеки Витания“ “Събери 10 бонус точки и вземи ваучер за пазаруване на стойност 5 /пет/ лв. в аптеки „Витания"“, потребителят трябва да и зпълни следните стъпки, описани по-долу:7.1. Закупува продукти, предлагани от „Аптеки Витания” във физическите обекти на „Аптеки Витания”, като:-> Всеки клиент на „Аптеки Витания“, закупил продукти над 9 лв. задължително попълва декларация по образец и получава клиентска карта с бонус точки за промоцията, както следва:
  -> За продукти над 9 лв. получава клиентска карта Витания с 1 бонус точка –  1 печат, при покупка на

  -> При пазаруване онлайн на продукти над 9 лв. получава 5% отстъпка и 1 бонус точка –  стикер за вскяка покупка

  -> Закупуването на продуктите трябва да се удостовери с клиентската карта, където са отбелязани бонус точките/печатите и са приложени оригиналните касовите бонове на закупените продукти /закрепени с телбод към клиентската карта/, а при онлайн покупки заедно с доставката се предоставя и стикер бонус точка.-> Издаването на клиентска карта става само на място в една от физическите локации на „Аптеки Витания”. Локациите на физическите обекти могат да бъдат видяни на следния линк: bit.ly/1cBdITB .-> За да се издаде клиентска карта, клиентът е длъжен да попълни декларацията по-долу с лични данни по образец, с която предоставя правото на Организатора да ползва данните за маркетингови цели и да я предостави на служителя на „Аптеки Витания”.-> Клиентът е длъжен да съхранява клиентската карта и оригиналните касови бонове, закрепени към нея, както да и залепи получените стикери при онлайн покупки.
  7.2. При представяне на клиентска карта с общо 10 ПЕЧАТА С КАСОВИТЕ БОНОВЕ и/или стиери бонус точка при онлайн пазаруване от клиент във физически обект на „Аптеки Витания се предоставя ваучер за пазаруване в „Аптеки Витания“ на стойност 5 /пет/ лв. Ваучерът е на гърба на самата клиентска карта, изписва се като отстъпка от 5 лв. от служителя на „Аптеки Витания“  при продажбата, като се добавя като клиент кода на приетата клиентска карта.

  Раздел III

  Други

  8. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с промоцията.

  9. Участниците в промоцията са длъжни да спазват общите разпоредби, както и да се придържат към спазването механизма на промоцията. 

  10. Като организатор „Аптеки Витания” си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите разпоредби, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им в „Правила и Общи условия“.

  11. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите разпоредби или форсмажорни обстоятелства.

  12. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции на участниците при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

  13.  Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в промоцията.

  14. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

  15. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неизползвани ваучери от страна на клиентите, както и  поради форсмажорни обстоятелства.

  16. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

  17. Участници, които използват фалшива идентичност, със цел повече участия в промоцията или лично облагодетелствуване, нарушават механизма на промоцията, следва да бъдат дисквалифицирани, без допълнително уведомление, като губят  правото за получаване на ваучер.

  18. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намеса на компетентни органи.

  Декларация за издаване на КЛИЕНТСКА КАРА

  Име и Фамилия:..............................................

  e-mail:………………………………………………………….

  Адрес:...........................................................

  Телефон:.......................................................

  Декларирам, че съм запознат и съм съгласен с условията на прмоцията и предоставям правото на Организатора да ползва данните ми за маркетингови цели:

  Дата: .........................................    ....................................................................

    /имена,подпис/