Сайтът използва бисквитки.

 • До 40% ОТСТЪПКА на пробиотици
  Поръчай сега
 • До 25% ОТСТЪПКА на козметика Avene
  Поръчай сега
 • 20% ОТСТЪПКА на продукти Bioderma ABCDerm
  Поръчай сега
 • 20% ОТСТЪПКА на продукти VITABIOTICS
  Поръчай сега
 • Защо Витания?

  Правила и общи условия за промоция 5+1

  "Купи 5 продукта на EUCERIN/BIODERMA/URIAGE и вземи 1 безплатен "

  Раздел I

  Общи разпоредби

  1. Тази промоция се организира от „Витания Ви Ар” ЕООД, наричан по-долу „Аптеки Витания” или „Организатор”, собственик на уеб-сайт www.vitania.bg, извършващ дейност като интернет магазин.

  2. Период на провеждане на промоцията:  01.06.2014 до 31.08.2018

  3. Промоцията важи както за интернет магазина, така и за физическите обекти на „Аптеки Витания”, чиито локации могат да бъдат видяни на следния линк: bit.ly/1cBdITB.

  4. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на продукт от една от следните марки: EUCERIN, BIODERMA, URIAGE, предлаган от „Аптеки Витания” както във физическите обекти, така и на онлайн сайта на аптеката.

  5. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Аптеки Витания”, членовете на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

  6. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват с ангажирането да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в раздел II.

  Раздел II

  Механизъм на промоцията

  7. За да се включи в промоцията 5+1 на Аптеки Витания “Купи 5 продукта на EUCERIN, BIODERMA, URIAGE, AVENE и вземи 1 безплатен“, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

  7.1. Закупуването на продукт на една от следните марки: EUCERIN, BIODERMA, URIAGE, AVENE, предлаган от „Аптеки Витания” във физическите обекти на „Аптеки Витания”:
  - Всеки клиент на аптеки Витания, закупил продукт над 10,00лв. на EUCERIN, BIODERMA, UGIAGE, AVENE получава клиентска карта на съответния бранд с 1 (една) бонус точка.
  - При получаването на 1 (една) бонус точка клиента получава 1 (един) печат. При покупка на 2 (два) продукта над 20,00лв. клиента получава 2 (две) бонус точки, които съответстват на 2 (два) печата и т.н. - При закупени 5 (пет) продукта на съответния бранд, клиента получава продукт на същия бранд по избор на обща стойност 20% от стойността на покупките по продажна цена.
  - Закупуването на 5 (петте) продукта на съответния бранд трябва да се удостовери с клиентската карта, където са отбелязани петте бонус точки/печата и са приложени касовите бележки на закупените продукти.
  - Издаването на клиентска карта става само на място в една от физическите локации на „Аптеки Витания”. Локациите могат да бъдат видяни на следния линк: bit.ly/1cBdITB .
  - За да се издаде клиентска карта, клиента е длъжен да попълни бланка с лични данни по образец и да я предостави на служителя на „Аптеки Витания”.
  - Служителят приема бланката я въвежда в компютърната система през настройки и номенклатури заедно с баркода от клиентската карта. След това е длъжен да предостави клиентската карта на клиента.

  7.2. Закупуването на продукт на една от следните марки: EUCERIN, BIODERMA, URIAGE, AVENE, предлаган от „Аптеки Витания” от онлайн сайта на аптеката: vitania.bg :
  - Условие за участие в промоцията: закупуване на определен брой продукти – в случая 5 (пет) - от една от следните марки: EUCERIN, BIODERMA, URIAGE, AVENE и получаване на бонус още един продукт от същата марка.
  - На страницата на онлайн аптеката: vitania.bg, ще се генерира автоматично отделна страница с всички продукти от дадения производител/бранд, които участват в промоцията 5+1 на „Аптеки Витания”, като са разделени по категории. По този начин потребителите ще могат да видят всички продукти, които се предлагат от дадената марка.
  - За да участва, потребителят следва да закупи 5 (пет) продукта от една от изброените марки козметика.
  - Продуктите могат да бъдат закупени еднократно или в продължение на срока на промоцията .
  - В кошницата, позиционирана в горния десен ъгъл на екрана, се визуализира броя продукти от дадена марка, които са били добавени за закупуване.
  - Когато потребителя закупи 5 (пет) продукта от марката, която е в промоция, системата на онлайн аптеката следва да засече това действие.
  - След това на потребителя ще му бъде показано съобщение, че получава шести продукт от същата марка безплатно, който е на обща стойност 20% от стойността на покупките по продажна цена.
  - Когато потребителя кликне бутона „избери подарък“, ще се зареди страница със артикули, от които потребителя може да избере и получи безплатно желания продукт като кликне върху него.

  Раздел III

  Други

  8. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с промоцията.

  9. Участниците в промоцията са длъжни да спазват общите разпоредби, както и да се придържат към спазването механизма на промоцията. Те ще бъдат достъпни на специално създадена за целта ландинг страница, валидна през целия период на промоцията.

  10. Като организатор „Аптеки Витания” си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите разпоредби, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им.

  11. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 10, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите разпоредби или форсмажорни обстоятелства.

  12. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции на участниците при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

  13.  Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в промоцията (включително – разходи за достъп до Интернет, ако участникът закупува продукт, използвайки интернет сайта на аптеката).

  14. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди ли вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

  15. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.

  16. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуеместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

  17. Участници, които използват фалшива идентичност, създават или са създавали фалшиви профили в официалния сайт на онлайн аптеката с цел повече участия в промоцията нарушават механизма на промоцията и следва да бъдат дисквалифицирани, без допълнително уведомление, като губят  правото за получаване на спечелена награда в случай, че са се класирали за такава.

  18. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намеса на компетентни органи.