Сайтът използва бисквитки.

 • До 30% ОТСТЪПКА на продукти срещу възпалено гърло
  Поръчай сега
 • До 25% ОТСТЪПКА на козметика BIODERMA
  Поръчай сега
 • До 25% ОТСТЪПКА на продукти FORTEX
  Поръчай сега
 • До 30% OТСТЪПКА на дерматологична серия срещу косопад ADENOSIL - DIFA COOPER
  Поръчай сега
 • Защо Витания?

  Sandoz /Сандоз - представяне на марката

  За компанията Sandoz („Сандоз”)

  Това е швейцарска компания, възникнала като химическо предприятие в далечната 1886 г. в Базел. Повече от век по-късно – през 1996 г. тя се обединява с Ciba-Geigy („Циба Гайги”) и създават швейцарската мултинационална фармацевтична компания Novartis („Новартис”).

  В новата структура Sandoz („Сандоз”) е дивизията, която поема производството и разпространението на генерични фармацевтични продукти и много скоро става световен лидер в областта си. Усилията на екипа й са насочени още към противоинфекциозните лекарствени средства, инжекционни лекарствени продукти за онкологични заболявания и биофармацевтични продукти.

  За своя мисия компанията смята подобряване и улесняване на достъпа до медикаменти и здравеопазване на хората от всички слоеве във всички части на света.
  Тя я изпълнява, като осигурява за над 90% от световното население около 1100  химически субстанции, вложени в над 5000 лекарствени форми. Генеричните продукти на Sandoz („Сандоз”) са не просто повторение на оригиналните. Нейните изследователски центрове имат за задача да подобрят по възможност характеристиките им така, че да се постигне повишаване на ефективността им.

  Отличителна черта на Sandoz („Сандоз”) е, че в нейните лаборатории лекарствата се разработват от идеята и изходните съединения до завършения продукт. Това й позволява да произвежда диференцирани лекарствени средства, добавяйки нова потребителска стойност и да осигурява безкомпромисно качество на достъпна цена, позволявайки на здравните системи да пренасочват средства от вече рутинните към по-модерни, нови начини на лечение.
  Трите стратегически линии, по които се осъществява развитието на швейцарската компания са средствата против респираторни заболявания, инжекционните продукти за онкологията и биоподобните препрати.

  Генеричните продукти на Sandoz („Сандоз”)

  Продуктовата листа на компанията включва всички основни терапевтични групи. Приоритетни са антибиотиците и други антиинфекциозни средства. С особено внимание се ползва производството на лекарства за лечение на болестите на дихателната, централната нервна система и сърдечносъдовата система. Залага се на медикаменти за контрол на кръвното налягане и за лечение на органите, увредени от хипертонията, за кръвообращение, кръвосъсирване и кръвопроизводство. На фокус са препратите за опорно-двигателната система, за храносмилателната система и метаболизма. Предлагат се продукти за поддържане на хормоналния баланс, за контрол на онкологичните заболявания, антинеопластични и имуномодулиращи средства. Не са забравени болкоуспокоителните и противовъзпалителните.

  При това Sandoz („Сандоз”) предлага генеричните си продукти в различни форми, което допълнително повишава тяхното ефективно действие в различните ситуации, изискващи употребата им. Освен твърдите таблетки, сиропите и суспензиите, се разработват капсули, гелове, спрейове, трансдермални пластири, инжекционни и инхалационни форми и т. н. Много добри са резултатите на компанията в разработката и реализацията на препрати с контролирано освобождаване на активното вещество. То осигурява продължителни постоянни нива на лекарството в кръвта и постигане на много висока ефективност.

  Качеството и безопасността на лекарствените средства са основна грижа на Sandoz („Сандоз”). Работата на многобройните заводи на компанията в цял свят е в пълно съответствие със световните стандарти и местни регионални норми в Европа, Америка, Азия и Африка. Следи се стриктно развойните и производствени процеси да съответстват на изискванията на добрите лабораторни практики – cGLP (current Good Laboratory Practice) и добрите производствени практики – cGMP (current Good Manufacturing Practice), разработени и утвърдени от Световната здравна организация – World Health Organization (WHO). Производството им отговаря на изискванията на Европейската агенция по лекарствата – European Medicines Agency (EMA) и Агенцията за контрол на качеството на хранителните и лекарствени продукти на САЩ – U.S. Food and Drug Administration – (FDA).

   Много важна е ролята на вътрешната система от норми и стандарти на Sandoz („Сандоз”) за следене и осигуряване на постоянно безкомпромисно качество и безопасност на продукцията. За тази цел е създаден специален отдел за клинична безопасност на произвежданите лекарства, който изработва задълбочени периодични доклади. Те се разпращат за информация до всички партньори и контрагенти.
  Тази система за вътрешен контрол обхваща всеки отделен работник и производствено звено, различните нива на управление, търговските подразделения и дори формулира строги изисквания към партньорите.

  Неразделна част от работата на Sandoz („Сандоз”) са следпродажбените проучвания и клинични изследвания. Те дават обратна връзка и многообхватна информация, на базата на която се усъвършенстват както продуктите, така и цялостната практика и насоченост на компанията.

  Десетте най-продавани в света генерични продукти на Sandoz („Сандоз”):

  •   Acetylcysteine („Ацетилцистеин”) – за дихателната система, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Amlodipine/Benazepril („Амлодипин”/”Беназеприл”) – за лечение на хипертония, от Sandoz („Сандоз”);   

  •   Amoxicillin-clavulanic acid („Амоксицилин-клавуланова киселина”) – антиинфекциозно средство, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Enoxaparin sodium injection („Еноксапарин натрий”) – антикоагулант за инжектиране, от Sandoz („Сандоз”);   

  •   Fentanyl („Фентанил”) – аналгетик, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Lansoprazole („Ланзопразол”) – инхибитор на протонната помпа, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Losartan/Losartan HCT („Лозартан”/”Лозартан НСТ”) – за лечение на хипертония, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Omeprazole („Омепразол”) – лечение на язви и киселини, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Simvastatin („Симвастатин”) – за понижаване на холестерола, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Tacrolimus („Такролимус”) – при трансплантации, от Sandoz („Сандоз”).

  Sandoz („Сандоз”) – иновативност и лидерство

  Освен на пазара на генерици, Sandoz („Сандоз”) е пионер и лидер в много актуалната и бързоразвиваща се сфера на биоаналозите или биоподобните лекарствени средства. Това са препарати, които се разработват по образец на вече съществуващи биофармацевтични продукти. Създаването им е несравнимо по-сложно от това на генериците, но в същото време те са и несравнимо по-мощни и резултатни като действие.

  Основно изискване към биоподобните препарати е тяхната съпоставимост с референтните продукти. Това ще рече от статистическа гледна точка те да имат еднаква клинична значимост – т. е. да повлияват еднакво заболяването, да са еднакво безопасни и качествени.
  Първият биоподобен продукт – рекомбинираният човешки хормон на растежа – е пуснат на пазара от Sandoz („Сандоз”) през 2006 г.

  Биофармацевтичните продукти извършиха революция в медицината. Те лекуват заболявания, за които до скоро нямаше лек. Произвеждат се с помощта на живи клетки чрез хипермодерни технологии на базата на естествено съществуващи в човешкото тяло белтъци. Те са много скъпи. Ниската конкуренция при производството им поддържа цените им високи и това изправя системите на здравеопазването в много страни пред финансов колапс. Биоподобните продукти са много по-евтини и осигуряват същата ефективност на много по-ниска цена за много повече болни. Така дейността на Sandoz („Сандоз”) в тази сфера има и неизмеримо социално значение.

  Продаваните в ЕС биоподобни на швейцарската компания са с предварителното централно одобрение на Европейската агенция по лекарствата – European Medicines Agency (EMA).

  Продавани биоподобни продукти на Sandoz („Сандоз”):

  •   Versions of human growth hormone (Версии на човешкия хормон на растежа), от Sandoz („Сандоз”);
  •   G-CSF – хормон, стимулиращ растежа на стволови клетки, от Sandoz („Сандоз”);
  •   Еpoetin alfa („Епоетин алфа”) – за лечение на анемия, от Sandoz („Сандоз”).

  Онкологични продукти на Sandoz („Сандоз”)

  Онкологичните инжекционни продукти на Sandoz („Сандоз”) надхвърлят представите за генерични лекарства. Значителна част от тях са насочени към нуждите на химиотерапията, която е основата при лечение на злокачествени заболявания. В модерната си база в Австрия компанията произвежда конкурентноспособни висококачествени и надеждни инжекционни цитостатици, отговарящи на всички световни здравни стандарти. Предвидено е оборудване за производството на флакони и ампули, включително и на предварително напълнени спринцовки, което е най-модерната форма за въвеждане на препарата в тялото на пациента, осигуряваща изключителна сигурност и ефективност.

  Болестите на дихателната система като ангажимент на Sandoz („Сандоз”)

  Специалистите на Sandoz („Сандоз”) знаят, че астмата обикновено е лечима – стига да са на лице добри лекарства. Увреждането на дихателните пътища при ХОББ не може да бъде възстановено напълно, но може да се забави и да се контролира. При занемаряване леталният изход е твърде вероятен. А статистиката сочи, че болните от хронични респираторни болести се увеличават непрекъснато.  

  Затова една от целите на компанията е да осигури ново качество на лечението на болестите на дихателната система – особено на астмите и на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Като се има предвид, че тя е на трето място по причинена смърт в света, става ясна значимостта на усилията, полагани от Sandoz („Сандоз”). Възползвайки се и от иновативния капацитет на Novartis („Новартис”) швейцарският производител осигурява на пазара диференцирани ефективни продукти, които подобряват чувствително състоянието на болните и повишават качеството им на живот. В портфолиото му наред с терапевтичните респираторни лекарства се нареждат модерни инхалаторни устройства и препрати, които осигуряват спокойствие и възможност за по-нормално ежедневие.

  Производственият капацитет на Sandoz („Сандоз”) – база за бизнес партньорство

  Високият потенциал за производство на антиинфекциозни средства на Sandoz („Сандоз”) позволява тя да произвежда междинни субстанции и съставки за нуждите на други производители. Те могат да бъдат изготвяни по предварително зададени от партньора параметри и отраслови стандарти за качество при непрекъснатост на доставките. Високите качествени характеристики на продуктите се гарантират от непрекъснатия контрол на добрите производствени практики – cGMP (current Good Manufacturing Practice), осъществявани според изискванията на Световната здравна организация – World Health Organization (WHO). Модерните съоръжения и производствени мощности в заводите на Sandoz („Сандоз”) са в синхрон с нормите на световните здравни органи, на Агенцията за контрол на качеството на хранителните и лекарствени продукти на САЩ – U.S. Food and Drug Administration – (FDA) и Европейската дирекция по качеството на лекарствата (EDQM).

  Освен с модерно технологично оборудване, екипът на Sandoz („Сандоз”) разполага с голям опит и познания в сферата на биотехнологичните продукти. В биографията си той има записани първата форма на орален пеницилин в средата на миналия век и един от първите рекомбинантни протеини – интерферон – тридесет години по-късно. Това са добри предпоставки за производство и доставка на междинни субстанции на партньори и контрагенти. Използваните умело възможности и конкурентни предимства позволяват на Sandoz („Сандоз”) да е незаменим помощник на всеки един етап от разработването на който и да е биотехнологичен проект – от идеята до готовия продукт. Чрез подобно партньорство по-малките компании получават достъп до възможността да произвеждат продукти на базата на рекомбинантни животински и човешки белтъчини и промишлени ензими.

  Всички високотехнологични и специализирани съоръжения на Sandoz („Сандоз”) са съобразени с изискванията за безопасност и грижливо отношение към околната среда и природата.

  Социална ангажираност на Sandoz („Сандоз”)

  Туберкулозата е по принцип лечима болест, но все още е една от най-широко разпространените – особено в по-бедните страни, където боледуват преди всичко млади хора в активна възраст. Швейцарската компания е сред най-активните партньори на Световната здравна организация в инициативата й „Стоп на туберкулозата”. Тя е един от гарантите, че ефективното лечение с висококачествени лекарства ще стане достъпно за всеки нуждаещ се – особено в най-заплашените региони.

  Sandoz („Сандоз”) си партнира и с местните правителства, изпълнявайки подробно разработена стратегия за информираност, ранна диагностика и безплатно лечение на местното население. Установено е, че новозаразените се лекуват средно за шест месеца със стандартни лекарства. При прекъсване на оздравителния процес бактериите стават резистентни на лекарствата и последващото лечение е много по-трудно, продължително и скъпо.

  За всеки от най-застрашените местни пазари Sandoz („Сандоз”) разработва широка гама от продуктови форми, основаващи се на различни дози рифампицин и комбинациите му с други активни съставки. Те са зависими както от специфичните щамове на причинителите на туберкулозата по места, така и от характеристиките и особеностите на местното население.

  Sandoz („Сандоз”) е дълготрайно ангажирана и с инициативи, насочени към опазване на майчиното здраве и намаляване на детската смъртност. Тя осигурява безплатен достъп до висококачествени ефективни лекарства както за най-бедните региони в света, така и за хора, изпаднали в криза след връхлетели ги внезапни бедствия и епидемии.

  През 2015 г. компанията инициира програмата за респираторно здраве „Дишай, Африка”.  Основните цели на Sandoz („Сандоз”) са три: подобряване на медицинската информираност за астмата на университетско ниво и на работещите специалисти; повишаване образоваността по здравните въпроси, свързани с астмата на самите пациенти и осигуряване на по-добър достъп до диагностика и лечение на астмата.


  Някои лекарства, предлгани на българския пазар от Sandoz („Сандоз”)

  •   Ambro („Амбро солуцио”) – разтвор за втечняване на секрета при белодробни заболявания, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Bezaleria („Безалерия”) – противоалергично лекарствено средство, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Cimocinox („Цимоцинокс”) – антибиотик за лечение на бактериални инфекции, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Fungofunal („Фунгофунал”) – за лечение на гъбични инфекции, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Тюлип” – за намаляване на холестерола и триглицеридите, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Торазидекс” – за лечение на отоци при сърдечна недостатъчност, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Sotahexal 160 („Сотахексал 160”) – за симптоматично лечение на тежки камерни тахиаритмии, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Salbutamol Sandoz 100 („Салбутамол Сандоз 100”) – за лечение на  хроничен бронхит, астма, емфизем и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Рисполукс” – антипсихотик, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Nebivolol Sandoz („Небиволол Сандоз”) - селективен бета-блокер, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Мепрезор” – при оплаквания от рефлукс на стомашния сок, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Лорано акут” – антиалергично средство, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Лопедиум” – за симптоматично лечение на диария, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Linex Forte („Линекс форте”) – живи лиофилизирани млечнокисели бактерии с добавен пребиотик, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Xorimax („Ксоримакс”) – за лечение на инфекции, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Кандекард” – съдораширяващо, антагонист на ангиотензин II, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Capecitabine Sandoz  („Капецитабин Сандоз”) – цитостатик, спира нарастването на раковите клетки, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Temozolomide Sandoz („Темизоламид”) – цитостатик за лечение на раково болни, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Jovesto („Йовесто”) – противоалергично средство, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Екзилор писалка” – 400 дози за премахване на гъбички по ноктите, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Diclac („Диклак гел”) – болкоуспокояващо и противовъзпалително средство, от Sandoz („Сандоз”);

  •   „Дермазин” – локален химиотерапевтик за рани и кожни увреждания, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Degan („Деган”) – антиеметик , предотвратява гаденето и повръщането, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Gentamicin („Гентамицин”) – ампули антибиотик, от Sandoz („Сандоз”);

  •   Heparin Sandoz („Хепарин Сандоз”) – подпомага кръвообръщението и кръвотворните органи, антитромбично средство, от Sandoz („Сандоз”).